เส้นพลาสติก PLA UP สีแดง 1.75 มม. 500 กรัม

Septillion Co., Ltd.

เส้นพลาสติก PLA UP สีแดง 1.75 มม. 500 กรัม

เส้นพลาสติก PLA UP สีแดง 1.75 มม. 500 กรัม