เส้นพลาสติก PLA UP สีฟ้า 1.75 มม. 500 กรัม

Septillion Co., Ltd.

เส้นพลาสติก PLA UP สีฟ้า 1.75 มม. 500 กรัม

เส้นพลาสติก PLA UP สีฟ้า 1.75 มม. 500 กรัม