Formlabs Form 3B+

พิมพ์ชิ้นส่วนเฉพาะของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแล สามารถนำการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมและการผลิตเชิงพาณิชย์มาใช้ในบ้านด้วย Form 3B+ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และวิศวกรอุปกรณ์ทางการแพทย์

Brand:
เจอสินค้านี้ ราคาถูกกว่าของเรา ?