Fuse 1

Fuse 1 ผลิตชิ้นงานโดยใช้ความร้อนจากการฉายแสงเพื่อหลอมละลายผงวัสดุให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Selective laser sintering (SLS)) สามารถสร้างชิ้นงานคุณภาพได้โดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่เปลี่ยนจากงานที่อยู่ในกระดาษ กลายเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้ และใช้งานได้จริง สร้างต้นแบบชิ้นงานคุณภาพง่ายๆด้วยปลายนี้ว เรียกได้ว่าหากมีเครื่องนี้ก็เปรียบเสมือนนำกระบวนการผลิตมาไว้บนโต๊ะทำงานของคุณ

วัสดุในการพิมพ์: Nylon 12

ใช้ผงไนลอน 12 สำหรับทั้งการสร้างต้นแบบการทำงาน การผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อน ชิ้นส่วนที่ต้องการความทนทาน และมีเสถียรภาพต่อสิ่งแวดล้อมสูง

ชิ้นงานที่พิมพ์โดยวัสดุ Nylon 12

  • น้ำหนักเบา
  • แข็งแรง
  • มีความแม่นยำของมิติ
  • มีความทนทาน
  • ชิ้นงานมีความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อมสูง
Brand:
เจอสินค้านี้ ราคาถูกกว่าของเรา ?