Zortrax M300 Plus

 • พื้นที่พิมพ์ชิ้นงาน (300 x 300 x 300 มม.)
 • รองรับการพิมพ์ ผ่าน Wi-Fi , Ethernet, USB
 • รองรับการทำ ฟาร์มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network
 • ระบบตรวจสอบวัสดุหมดระหว่างพิมพ์
 • มีกล้องดูการพิมพ์ในตัว
 • หน้าจอระบบสัมผัส
 • เพิ่มขนาดแกนต่าง ๆ ให้ความนิ่งมากขึ้น
 • ชุดหัวพิมพ์แบบใหม่
 • ระบบพัดลมระบายความร้อน และเป่าชิ้นงานเพิ่มขึ้น
 • ใชัชุดหัวฉีดรุ่นใหม่ Hotend V3
 • หัว Nozzle ดีไซน์ใหม่
 • รองรับวัสดุ Zortrax Z-Semi Flex, Z-Ultrat
 • รองรับวัสุดหลายหลาย ทั้งของ Zotrax และ ยี่ห้ออื่น ๆ