UnionTech RSPro2100

เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ SLA เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบ Stereolithography เชิงอุตสาหกรรม สามารถบรรจุซองเอกสารขนาดใหญ่พิเศษ 2100 x 700 x 800 มม. มีคุณภาพการพิมพ์ที่มีความรวดเร็ว และมีความแม่นยำในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม มีขนาดลำแสงเลเซอร์แบบแปรผันเป็นทางเลือกและมีซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติสำหรับการเตรียมไฟล์และการผลิตชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังสามารถเข้ากันได้กับวัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่มีความหลากหลายได้อีกด้วย