Uniontech RSPro 800

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ RSPro 800 เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความอิสระในการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์สำหรับการเข้าถึงวัสดุและเครื่องจักร ชิ้นส่วนที่พิมพ์ออกมา จะมีคุณภาพและรายละเอียดที่ดี ทำให้ไม่จำเป็นต้องตกแต่งหลังการพิมพ์เสร็จอีก ขนาดของชิ้นงาน สามารถพิมพ์ได้ถึงขนาด 800 x 800 x 550 มม. มีความเร็วในการสแกนที่เร็วถึง 15 เมตร/วินาที ตัวเครื่องมีส่วนประกอบที่ได้จากแบรนด์ชั้นนำระดับสากล เช่น Panasonic, Optowave และ Scanlab มีการควบคุมระดับพื้นผิวและพารามิเตอร์การประมวลผลโดยอัตโนมัติ และตัวเครื่องมีโครงสร้างฐานที่ทำจากหินแกรนิต ทำให้ผิวของชิ้นงานมีคุณภาพและความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.05 มม.