UnionTech Lite 800

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Lite 800 เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบระบบ SLA มีคุณภาพการพิมพ์ที่รวดเร็ว และมีความแม่นยำในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม สามารถสร้างชิ้นงานจริงได้ถึงขนาด 800 x 800 x 550 มม. มาพร้อมกับคุณสมบัติที่มีคุณภาพการพิมพ์ที่รวดเร็วขึ้น และมีความแม่นยำในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม มีซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติสำหรับการเตรียมไฟล์และการผลิตชิ้นงาน และนอกจากนี้ ยังสามารถเข้ากันได้กับวัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่มีความหลากหลาย