UnionTech Lite 600

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Lite 600 เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบ SLA เชิงอุตสาหกรรม มาพร้อมกับคุณสมบัติการพิมพ์ที่รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูงในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม สามารถสร้างชิ้นงานได้ขนาดสูงสุด 600 x 600 x 400 มม. มีซอฟต์แวร์ในการพิมพ์ 3 มิติสำหรับการเตรียมไฟล์และการผลิตชิ้นงาน นอกจากนี้ยังสามารถเข้ากันได้กับวัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่มีความหลากหลาย