Mimaki 3DUJ-553

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Mimaki 3DUJ-553 ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างโมเดลสี เป็นเครื่องแรกของโลก*1 ที่มีการพิมพ์ชิ้นงานสีได้มากกว่า 10 ล้านเฉดสี ด้วยการพิมพ์ชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นของเครื่องพิมพ์ inkjet 2 มิติที่มีความเป็นมืออาชีพ

เราได้มีการเสนอให้กับธุรกิจที่ใช้เครื่อง 3DUJ-553 ว่า เนื่องจากมีการแสดงของสีที่หลากหลาย จึงเหมาะกว่าในการผลิตและสร้างสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย เช่น ป้ายหรืแบบจำลองโมเดลอาคาร ซึ่งการจะเติมสีลงไปหลังสร้างเสร็จเป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้เครื่องนี้