Magics Data Prep

Magics Data Prep เป็นชุดเครื่องมือที่รวมเอาเครื่องมือที่จำเป็นในการเตรียมส่วน 3 มิติ สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันทั้งหมดของ “Magics Fix” และ “Advanced Fix Add On” อีกด้วย นอกจากนี้ยังเพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขและการวิเคราะห์อีกด้วย

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,