Grey Resin V5 (Form 4)

Grey Resin เป็นเรซินอเนกประสงค์ โดยให้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความเร็วในการพิมพ์ที่รวดเร็ว ความแม่นยำสูง รูปลักษณ์พร้อมนำเสนอ คุณสมบัติทางกลที่แข็งแกร่ง และขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้
สร้างชิ้นส่วนที่แข็งและแข็งแรงด้วยพื้นผิวที่ทัดเทียมกับการฉีดขึ้นรูป เรซินสีเทามีสีด้านที่สวยงาม ซึ่งมีรายละเอียดที่ดีและแม่นยำ