Formlabs Resin Pump

Resin Pump คือ อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ SLA ของ Formlabs ที่ทำให้ใช้งานเรซิน 5 ลิตรได้อย่างราบรื่น ผ่านระบบปั๊มโดยตรงไปยัง Resin Tank ของเครื่องพิมพ์ ลดปริมาณการสูญเสียเรซิ่นลงถึง 86% ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเปลี่ยนตลับเรซิ่นน้อยลง ทำให้ต้นทุนต่อลิตรนั้นน้อยลง

รหัสสินค้า: COFLRPS01 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: