Formlabs Form 3L Resin Tank V1/V2/V3

ถังเรซิ่น Form 3L จะช่วยให้กระบวนการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติมีไดนามิก และมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น สามารถขยายขนาดขึ้นได้สำหรับการพิมพ์ชิ้นงานที่มีรูปแบบเป็นขนาดใหญ่ และสามารถใช้ได้กับการพิมพ์ 3 มิติ Low Force Stereolithography (LFS)™ โดยใช้การส่องสว่างเชิงเส้นและถังฟิล์มที่ยืดหยุ่นเพื่อเปลี่ยนเรซิ่นเหลวให้เป็นชิ้นส่วนที่ไร้ที่ติ LFS จะมีองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการ ก็คือ ฟิล์ม 2 ชั้นที่มีความแข็งแกร่งที่ด้านล่างของเรซิ่น ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ตัวถังมาพร้อมฝาปิดแบบสมมบูรณ์ เพื่อป้องกันและจัดเก็บเรซิ่นที่เหลืออยุ่จากการพิมพ์ในแต่ละครั้ง สามารถวางถังเรซิ่นซ้อนกันได้ ทำให้มีความสะดวกสบายต่อการเก็บ