Flashforge Creator Pro 2

ในฐานะเวอร์ชั่นอัปเกรดของซีรีส์ Creator แบบคลาสสิก ด้วยระบบเครื่องอัดรีดคู่อิสระ (IDEX) ของ Flashforge Creator Pro 2 นั้น จะทำให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นสามารถใช้งานได้ด้วยคุณภาพที่สูงและทำงานได้ง่ายขึ้น สามารถเลือกโครงสร้างเป็นกรอบโลหะได้ เพื่อรักษาความทนทานของการพิมพ์ชิ้นงานเอาไว้ ตัวห้องสร้างงานพิมพ์จะช่วยลดอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ชิ้นงาน ซึ่งความเข้ากันทั้งหมดสามารถเข้ากันได้กับเส้นวัสดุที่มีความหลากหลาย และนอกจากนี้ตัวเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Creator Pro 2 จะช่วยแก้ปัญหาการต่อสายที่เกิดขึ้นในเครื่องอัดรีดคู่แบบคลาสสิกที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รหัสสินค้า: 3DFFCP2 หมวดหมู่: