Formlabs Clear Resin Cartridge

Clear resinเป็นเรซิ่นที่เหมาะสำหรับพิมพ์ชิ้นงานที่ต้องการความโปร่งใส/โปร่งแสง เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบ Stereolithography (SLA) ช่วยให้การพิมพ์แบบโปร่งใสบนเครื่องพิมพ์ขนาดตั้งโต๊ะเป็นไปได้ Clear Resin ดีต่อชิ้นงาน fluidics และ moldmaking ชิ้นงานที่มองทะลุได้ แสงลอดผ่านได้ หรือชิ้นส่วนที่ต้องการความโปร่งแสง สามารถรองรับความละเอียดในการพิมพ์ชิ้นงานได้ 100, 50 และ 25 ไมครอน (เครื่องพิมพ์ Form 2, Form 3 และ Form 3B) นอกจากนี้ เรซิ่นชนิดนี้ ยังไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ Post-Curing อีกด้วย