Ceramic Wash Solution (5 L)

Ceramic Wash Solution เป็นสารละลายสำหรับล้างชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ วัสดุเซรามิกโดยเฉพาะ การล้างด้วยสารนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติ จาก Alumina 4N
“Ceramic Wash Solution” ไม่เป็นอันตรายและไม่ติดไฟ