Formlabs Castable Wax Resin Cartridge

Castable Wax จากแบรนด์ Formlabs เป็นเรซิ่นที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงและมีรายละเอียดที่ซับซ้อน เช่น โมเดลที่ต้องมีความสลับซ้อนซ้อนและพื้นผิวที่เรียบเนียน ชิ้นส่วนที่พิมพ์เสร็จแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีการเก็บรายละเอียดงานเพิ่มเติมหลังจากพิมพ์ ทำให้ย่นระยะเวลาการผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการพิมพ์งานประเภทเครื่องประดับต่างๆ หรืองานด้านทันตกรรม สามารถรองรับความละเอียดในการพิมพ์ได้ถึง 50 และ 25 ไมครอน นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการในการ Post-curing อีกด้วย