BioMed Flex 80A Resin 1 L

เรซิน BioMed Flex 80A เป็นวัสดุเกรดทางการแพทย์ที่มีความแน่น ยืดหยุ่น สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และความโปร่งใส วัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 10993 และ USP Class VI นี้ผลิตในโรงงานที่จดทะเบียนโดย FDA, ISO 13485 และสามารถนำมาใช้กับผิวหนังในระยะยาว (>30 วัน) และการสัมผัสเยื่อเมือกในระยะสั้น (<24 ชั่วโมง)