Bambu Lab A1 mini

Bambu Lab A1 mini ประตูแห่งสีสันสู่การพิมพ์ 3 มิติ

  • การสอบเทียบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  • การพิมพ์ 4 สีด้วย AMS lite
  • เสียงรบกวนต่ำต่ำกว่า 48 เดซิเบล ในโหมดเงียบ
  • รางและแบริ่งเชิงเส้นโลหะเต็มตัว
  • รางแบบโลหะทั้งตัวและโครงสร้างที่แข็งแรง คุณภาพทนทาน