Advanced SLS Add-On

ส่วนขยาย Advanced SLS Add On จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Magics Fix หรือ Magics Data Prep

เพิ่มเติม : ฟังก์ชั่นของส่วนขยาย “Basic SLS Add-On” ถูกรวมอยู่ในฟีเจอร์ของส่วนขยายนี้แล้ว ไม่แนะนำให้ซื้อร่วมกับ “Basic SLS Add-On”

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,