Advanced SLA Add-On

ส่วนขยาย Advanced SLA Add On จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Magics Fix หรือ Magics Data Prep
คำเตือน : อัลกอรึทึมที่มีมาให้ มาพร้อมกับพารามิเตอร์จำนวนมากที่ต้องการการตั้งค่าให้เหมาะสม ซึ่งจะถูกตั้งค่ามาเป็นค่าพื้นฐาน การปรับพารามิเตอร์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ แนะนำให้ลงทะเบียนการอบรมก่อนการใช้งาน
เพิ่มเติม : ฟังก์ชั่นของส่วนขยาย “Basic SLA Add-On” ถูกรวมอยู่ในฟีเจอร์ของส่วนขยายอันนี้แล้ว ไม่แนะนำให้ซื้อร่วมกับ “Basic SLA Add-On”
หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,