3D Systems ProJet CJP 860 Pro

ProJet CJP 860Pro เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สี CMYK แบบ 4 ช่อง ระดับมืออาชีพที่มีประสิทธิผลสูงสุดของเรา โดยมีปริมาณงานพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดและความละเอียดสูงสุด ระบบการพิมพ์สีแบบ Color Jet Printing (CJP) นี้คือคำตอบสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างโมเดลสีเต็มรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนา