3D Systems ProJet CJP 660 Pro

ProJet® CJP 660Pro รวมเอาความสามารถในการพิมพ์ 3 มิติ กับการพิมพ์สีระบบ CMYK 4 แชนแนลระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างแบบจำลองสเปกตรัมเต็มรูปแบบที่สวยงามน่าทึ่งและสมจริง เพื่อให้การออกแบบของคุณเป็นไปตามสีที่คุณระบุไว้ได้ดียิ่งขึ้น