3D Systems EXT 220 MED (Kumovis R1)

แพลตฟอร์มการพิมพ์ 3 มิติเครื่องแรกที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะ

EXT 220 MED หรือเดิมคือ Kumovis R1 เป็นแพลตฟอร์มการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุเครื่องเดียวที่มีห้องปลอดเชื้อในตัว และได้รับการตรวจสอบโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก