EOS M 400

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ EOS M 400 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเซปทิลเลียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติอันดับ 1 ในไทย คุณภาพได้รับการพิสูจน์กับเทคโนโลยี DMLS สำหรับอุตสากรรมการผลิตแล้ว