Zortrax Perforated Plate

“กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นเจาะรูของ Zortrax สำหรับ M200, M200 Plus, M300 และ M300 Dual นำเสนอความเสถียรและความแม่นยำที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์การพิมพ์ 3 มิติที่เหมาะสมที่สุด”
แผ่นเจาะรูติดตั้งอยู่บนเตียงทำความร้อน