Ultimaker Cleaning Filament (per pack)

ให้คุณรักษาสภาพหัวพิมพ์ของเครื่อง Ultimaker 3 ด้วยเส้นพลาสติกใสทำความสะอาดหัวพิมพ์ BB