Formlabs Rigid 4000 Resin Cartridge 1L

สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแกร่งและความแม่นยำสูง

รองรับความละเอียดการพิมพ์: 100 and 50 microns.
จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ Post-curing.
Requires Resin Tank LT for Form 2.
Requires Form 3 Resin Tank V2 for Form 3.