Flashforge Guider Ⅱs

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Guider IIs ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่ดี สำหรับการผลิตในจำนวนน้อยด้วยชิ้นงานขนาดใหญ่ และมอบฟังก์ชันที่แข็งแกร่ง พร้อมชิ้นส่วนและคุณภาพที่แม่นยำระดับอุตสาหกรรม ด้วยชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีของวัสดุแต่ละชนิดกับระบบหัวฉีด จึงมอบฟังก์ชันที่แข็งแกร่งพร้อมชิ้นส่วนและคุณภาพที่แม่นยำระดับอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติที่สามารถทำงานที่แข็งแกร่ง ทำให้มีอิสระในการพิมพ์ จึงทำให้การพิมพ์ชิ้นงานมีประสิทธิผลมากขึ้น มีระบบปรับฐานพิมพ์ได้อัตโนมัติ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าฐานพิมพ์จะอยู่ห่างจากหัวพิมพ์ในระยะที่เหมาะสมและเท่ากันในทุกๆ พื้นที่ เพื่อให้พื้นผิวงานมีความสม่ำเสมอ และเรียบเนียนมากขึ้น