Flashforge Adventurer 4

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Adventurer 4 มีการออกแบบแพลตฟอร์มที่ได้มีการปรับระดับและขนาดการพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงมีตัวแบ่งข้อมูลใหม่ ที่สามารถตรวจสอบและจัดการเครื่องพิมพ์ 3 มิติหลายเครื่องได้อย่างง่ายดาย เพื่อรวมความสนใจ ชีวิตประจำวันและประสิทธิภาพการทำงาน ให้เข้ากับการใช้ภายในครอบครัว นักศึกษาและผู้ใช้ในองค์กร