EOS P 770

EOS P 770 เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเซปทิลเลียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติอันดับ 1 สำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่น ด้วยวัสดุพลาสติก 9 ชนิดและวัสดุ 9 ชนิด/ชั้น จึงเป็นผู้นำด้านความหลากหลายของวัสดุ นอกจากนี้ EOS ParameterEditor ยังสามารถใช้ได้ เพื่อกำหนดพารามิเตอร์เองได้ด้วยเช่นกัน มีการยอมรับทำให้ชิ้นงานเป็นเนื้อเดียวกัน มีคุณภาพที่ดีและมีความแม่นยำ มองไม่เห็นรอยขอบแม้ในบริเวณที่ทับซ้อน รวมถึงช่วยลดต้นทุนและลดเวลาในการผลิตชิ้นงานได้อีกด้วย