EOS P 500

EOS P 500 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเซปทิลเลียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติอันดับ 1 ในไทยสำหรับระบบ Plastic Laser Sintering ช่วยลดต้นทุนต่อชิ้นส่วนการพิมพ์ได้มากกว่า 30% มีระบบจัดการกับพลาสติกประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวัสดุ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และวัสดุที่ได้รับการสนับสนุนโดย interface software เปิดและเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีระบบในการควบคุมโดย EOSYSTEM ใช้ซอฟต์แวร์ CAD เช่น NX ™โดย Siemens