EOS M 300-4

EOS M 300-4 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเซปทิลเลียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ 3 มิติอันดับ 1 ในไทย เพิ่มความสามารถในการผลิต 10 เท่า ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถปรับตัวตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างยืดหยุ่นผ่านระบบอัตโนมัติหลายระดับ เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงกระบวนการทำงานที่เหมาะสม มีเลเซอร์ที่โดดเด่น มีความแม่นยำสูงสุดมากถึง 4 ตัว ทำงานบนพื้นที่ 300 x300 มม. แต่สามารถครอบคลุมได้ทั่วทุกพื้นที่พิมพ์ และมีความเสถียรด้านประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของชิ้นงานที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่การสร้างชิ้นงานทั้งหมด