Blackbelt

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ BLACKBELT เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี Fused Filament Fabrication ร่วมกับเทคโนโลยีสายพานที่เป็นเอกลักษณ์ การพิมพ์บนสายพาน (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) มอบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เช่นการพิมพ์แบบยาวการพิมพ์ในแนวนอนที่ต้องมี overhangsโดยไม่ต้องมีซัพพอร์ต และผลิตชิ้นส่วนที่เหมือนกัน หรือแบบละชิ้น

  • ขนาดพิมพ์ (สูงสุด): 340x340x∞ มม.
  • อุณหภูมิสูงสุดของสายพาน:140 °C
  • อุณหภูมิการพิมพ์สูงสุด:285 °C
  • ขนาดเส้นพลาสติกที่ใช้: 1.75 มม.
  • ซอฟต์แวร์: BLACKBELT Cura