Formlabs Form Auto

Form Auto เป็นส่วนขยายฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Form 3/3+ ที่จะนำชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วออกจาก Build Platform 2 โดยอัตโนมัติ และเริ่มการพิมพ์ครั้งต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำให้สามารถพิมพ์ 3 มิติได้ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน โดยเครื่องพิมพ์ไม่ต้องหยุดทำงาน