Heater Cartridge

฿1,650.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตัวทำความร้อนหัวพิมพ์

ใช้ได้กับเครื่อง Ultimaker 2 Family (Ultimaker 2, Ultimaker 2 Extended, Ultimaker 2+ และ Ultimaker 2 Extended +) เท่านั้น

มีสินค้า

รายละเอียด

ตัวทำความร้อนหัวพิมพ์

ใช้ได้กับเครื่อง Ultimaker 2 Family (Ultimaker 2, Ultimaker 2 Extended, Ultimaker 2+ และ Ultimaker 2 Extended +) เท่านั้น