Thor3D ฐานหมุน

ฐานหมุน Thor3D Turntable เพื่อให้กระบวนการสแกนมนุษย์ง่ายยิ่งขึ้นเราขอแนะนำให้มี Thor3D ฐานหมุน มันถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรฮาร์ดแวร์ที่มีประสบการณ์ และเป็นผู้ออกแบบเครื่องสแกน 3 มิติที่ประสบความสำเร็จ