Ultimaker Silicone Nozzle Cover for UMS5

ปกป้องหัวฉีดของ Ultimaker S5 ด้วยซิลิโคนครอบหัวฉีดของเรา ป้องกันความเสียหาย การปนเปื้อน และการอุดตัน รักษาสภาวะการพิมพ์ที่เหมาะสม