เส้นพลาสติก PLA 3 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สี Nature

Septillion Co., Ltd.

เส้นพลาสติก PLA 3 mm สำหรับเครื่องพิมพ์  3 มิติ Printmydesign สี Nature

เส้นพลาสติก PLA 3 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สี Nature