เส้นพลาสติก PLA 1.75 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สีทอง

Septillion Co., Ltd.

เส้นพลาสติก PLA 1.75 mm สำหรับเครื่องพิมพ์  3 มิติ Printmydesign สีทอง

เส้นพลาสติก PLA 1.75 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สีทอง