เส้นพลาสติก ABS 3 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สีม่วง Violet

Septillion Co., Ltd.

เส้นพลาสติก ABS 3 mm สำหรับเครื่องพิมพ์  3 มิติ Printmydesign สีม่วง Violet

เส้นพลาสติก ABS 3 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สีม่วง Violet