เส้นพลาสติก ABS 1.75 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สีเทา

Septillion Co., Ltd.

เส้นพลาสติก ABS 1.75 mm สำหรับเครื่องพิมพ์  3 มิติ Printmydesign สีเทา

เส้นพลาสติก ABS 1.75 mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Printmydesign สีเทา