เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ SLA และ SLS จาก Formlabs เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติระดับมืออาชีพสำหรับวิศวกร นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ที่กำลังมองหาเครื่องที่ตอบโจทย์การทำงาน

Formlabs fuse 1 workflow essencials

 • 1x Fuse 1 Complete Package (Printer+CK+BC)
 • 1x Fuse 1 Printer Stand
 • 1x Fuse Sift 230V
 • 1x Fuse 1 Powder Cartridge
 • 3x Fuse 1 Nylon 12 – Grey (6 kg)
 • 1x Industrial Vacuum 230V
 • 1x Fuse and Sift Standard Service 1 Year
 • 1x Fuse and Sift: On-Site Installation and Training (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

เพียง 1,950,000.-
(จากปกติ 2,2XX,XXX)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Formlabs form 3+ complete package

 • 1x Form 3+ 3D Printer (Printer+BP+RT+FK)
 • 1x Form Wash
 • 1x Form Cure
 • 1x Standard or Model Resin

เพียง 219,000.-
(จากปกติ 24X,XXX)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

formlabs form 3b+ complete package

 • 1x Form 3B+ 3D Printer (Printer+BP+RT+FK)
 • 1x Form Wash 
 • 1x Form Cure
 • 1x Standard or Model Resin

เพียง 239,000.-
(จากปกติ 2,6X,XXX)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Formlabs form 3l complete package

 • 1x Form 3L 3D Printer (Printer+BP+RT+CT)
 • 1x Form Wash L
 • 1x Form Cure L
 • 2x Standard or Draft V2 Resins (can mixed)

เพียง 819,000.-
(จากปกติ 87X,XXX)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Formlabs form 3bl complete package

 • 1x Form 3BL 3D Printer (Printer+BP+RT+CT)
 • 1x Form Wash L
 • 1x Form Cure L
 • 2x Standard or Model Resins (can mixed)

เพียง 869,000.-
(จากปกติ 95X,XXX)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม