M300 Plus

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Hotend

฿ 3,400.00฿ 6,490.00 Inc. VAT

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Heatbed

฿ 4,700.00฿ 8,000.00 Inc. VAT

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Glass Build Plate

฿ 3,850.00฿ 6,000.00 Inc. VAT
เร็วๆ นี้

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Top cover M300 & M300 Plus

฿ 12,500.00 Inc. VAT

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Zortrax

Zortrax M300 Plus