fbpx

M200

Showing all 4 results

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Hotend

ราคาปกติ ฿ 3,400.00 รวม VAT.฿ 6,490.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Heatbed

ราคาปกติ ฿ 4,700.00 รวม VAT.฿ 8,000.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Side Cover M200

ราคาปกติ ฿ 3,745.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Top cover M200 & M200 Plus

ราคาปกติ ฿ 8,500.00 รวม VAT.