เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร ?

เตรื่องพิมพ์ 3 มิติ 3D Printer

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ : ตัวช่วยธุรกิจแห่งอนาคต

ในยุคหนึ่งเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) หรือเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ ที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือราชาที่ควบคุมทุกอุตสาหกรรม แต่ตอนนี้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ก็มีคุณสมบัติที่เครื่อง CNC ไม่อาจสู้ได้

 

สำหรับใครทำกำลังหาแนวทางการผลิตใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนทั้งด้านเงินและเวลาให้กับธุรกิจ เครื่องพิมพ์ 3 มิติคือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ทั่วโลกต่างเริ่มหันมาใช้กันมากขึ้น ด้วยการผลิตแบบ Additive Manufacturing หรือในชื่อไทยคืออุตสาหกรรมการผลิตแบบเติมเนื้อ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการผลิตตามอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วไป เช่น สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น ลดวัสดุที่สูญเสียไปได้มากขึ้น หรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่หลงเหลือขยะอยู่ในขั้นตอนการผลิตเลย นอกจากนั้นการผลิตแบบนี้ยังเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทำให้ตรงกับทุกความต้องการในปัจจุบัน

ข้อดีของการเพิ่มเนื้อชิ้นงานหรือการปริ้น 3 มิติ คือให้รายละเอียดได้มากกว่า สามารถออกแบบได้หลากหลายกว่า ใช้ต้นทุนในการผลิตที่น้อยกว่าและประหยัดพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบในการผลิต แต่นอกจากข้อดีแล้วก็ยังมีข้อเสียอยู่ด้วยคือเมื่อเริ่มการพิมพ์แล้วจะไม่สามารถหยุดพิมพ์กลางคันได้เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละชนิดคุณสมบัติแตกต่างกัน เมื่อหยุดพิมพ์แล้วกลับมาพิมพ์ต่อทำให้ชิ้นงานไม่มีความแข็งแรงเสมอกันและทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้

การ ปริ้น 3d ในปัจจุบันยังใช้เวลาในการพิมพ์นานจึงต้องวางแผนในการพิมพ์ให้เหมาะสม และสุดท้ายคือต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นเท่ากันหมด ไม่ว่าจะ 1 ชิ้นหรือ 100 ชิ้น แม้ว่าจะมีต้นทุนถูกลงแต่ก็ยังไม่เหมาะการผลิตในจำนวนมากระดับอุตสหกรรม เพราะว่า ข้อจำกัดทางด้านเวลาในการผลิตและต้นทุน เหมาะสำหรับการทำต้นแบบ งาน customize หรืองานผลิตที่ต้องการจำนวนไม่มาก

นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือเทคโนโลยีการเพิ่มเนื้อวัสดุก็ให้ความพิเศษในด้านการออกแบบ รวมถึงการสร้างงานที่เฉพาะเจาะจง หรือมีเอกลักษณ์ขึ้นมาได้ สามารถสร้างงานเพียงชั่วข้ามคืนหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับการออกแบบชิ้นงาน จึงเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

แล้วเครื่องพิมพ์ 3 มิติมีข้อดีต่อวงการธุรกิจอย่างไรบ้าง?

 

1. Prototype: สร้างต้นแบบด้วยต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิมด้วย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การผลิตโมเดลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เป็นเรื่องปกติที่คุณอยากจะผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด แต่การเร่งผลิตก็ทำให้สินค้าเกิดข้อผิดพลาดและไม่ตรงความต้องการของลูกค้าได้

การผลิตโมเดลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติช่วยให้คุณสามารถลองผลิตโมเดลตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลายแบบ โดยคุณสามารถเริ่มตรวจสอบรูปแบบและขนาดได้ตั้งแต่ในซอฟต์แวร์ ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาสินค้า และลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก

 

2. Spare Parts: ผลิตเครื่องมือ ชิ้นส่วน และอะไหล่เองได้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อะไหล่จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

อุปกรณ์เสริมมีความสำคัญมากในงานอุตสาหกรรม การพิมพ์ 3 มิติ ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ชิ้นส่วน ตัวยึดจับ ชิ้นส่วนเล็ก ๆ หรือข้อต่อรูปร่างต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในเวลาสั้น ๆ ได้ รวมถึงช่วยย่นระยะเวลาในขั้นตอนการประกอบ ติดตั้ง และการทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้มากขึ้นอีกด้วย

 

3. Self-Produced: พึ่งพาการผลิตของตัวเองด้วย เครื่องพิมพ์ 3d

ในกรณีที่ต้องผลิตชิ้นงานจำนวนจำกัด หรือชิ้นงานที่มีลักษณะเฉพาะ ในสายตาผลิตแบบเก่าอาจทำให้ขาดทุนมากกว่ากำไร แต่ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณสามารถผลิตเองได้ทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบริษัทภายนอกมารับงานต่อ ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนและระยะเวลา ทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องความลับจะรั่วไหล เพราะคุณสามารถใช้บุคลากรภายในบริษัทออกแบบและผลิตเอง และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานอยู่แล้ว

 

4. Save Space: ลดการใช้คลังเก็บวัตถุดิบและลดของเสีย

การผลิตแบบเดิม

ปัญหาหนึ่งของการใช้เครื่องมือการผลิตแบบอื่น ๆ คือต้องการพื้นที่หรือคลังวินค้าสำหรับเก็บวัสดุ เช่น ไม้ พลาสติก เหล็ก ฯลฯ ที่พอดีขนาดสำหรับชิ้นงาน ทั้งยังมีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตแบบ CNC แต่การผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้นแตกต่างออกไป เพราะสามารถกำหนดขนาดวัสดุที่แน่นอน วัสดุและเครื่องพิมพ์เก็บง่าย ขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่ ไม่ต้องจ้างคนดูแลเพิ่ม เมื่อผลิตชิ้นเล็กก็ใช้วัสดุเพียงเล็กน้อย และเมื่อผลิตชิ้นใหญ่ก็ยังสามารถใช้วัสดุแบบเดิมได้ด้วยปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำวัสดุมารีไซเคิล และนำไปพิมพ์เพื่อสร้างชิ้นงานหรืออุปกรณ์ใหม่ได้อีกด้วย

 

5. Independent Design: ลดข้อจำกัดในการผลิต

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ผลงานจากการผลิต

การผลิตแบบดั้งเดิมมักจะมีข้อจำกัดในการผลิตชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างซับซ้อน และไม่สามารถสร้างชิ้นส่วนหรือแม่พิมพ์ที่ภายในมีโพรง มีช่องว่าง หรือมีลักษณะพิเศษได้ แต่เครื่องพิมพ์ 3 มิติทำได้ เพราะเทคโนโลยี Additive Manufacturing มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ การบิน และอวกาศ

 

6. CUSTOMIZED : ให้ลูกค้าออกแบบเองได้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ข้อดีคือคุณสามารถให้ลูกค้าเลือกออกแบบ ปรับแต่งโมเดลได้จากบน ไฟล์ 3 มิติ และสามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าที่เฉพาะตัวสำหรับลูกค้าแต่ละคนได้ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้ว ยังถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

แนะนำ 8 เว็บไซต์ดาวน์โหลดไฟล์ 3d printer models ฟรี !! 

 

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

หากคุณเริ่มสนใจ อยากรู้ว่าธุรกิจของคุณสามารถใช้ 3dprinter เข้าไปช่วยงานได้หรือไม่ ติดต่อขอรับคำปรึกษาจากเรา เรามีสินค้าการันตีจากหลากประเทศ หลายรุ่น และหลายราคาให้คุณเลือก มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน พร้อมบริการจากวิศวกรมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำช่องทางที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้

 

ใส่ความเห็น