fbpx

KFC เตรียมผลิต นักเก็ตไก่ จาก เครื่องพิมพ์ชีวภาพ

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ

จากการประกาศแนวคิดว่า KFC จะพัฒนาแบรนด์เป็นร้านอาหารแห่งอนาคต หรือ restaurant of the future ขั้นตอนต่อมาคือ การเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ หรือที่เรียกว่า 3D Bioprinting จากแล็ปที่อยู่ในมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ

แนวคิดการสร้าง เนื้อสัตว์แห่งอนาคต นี้เกิดขึ้นจาก การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ชีวภาพ โดยใช้เซลล์จากไก่และวัสดุจากพืช เพื่อสร้างรสชาติและเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่ขึ้นมา โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการผลิตที่ใช้สารเคมีที่ใช้ในการทำฟาร์มไก่แบบเดิม และรองรับตลาดผู้ที่ไม่บริโภคอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์อีกด้วย

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ

วารสาร American Environmental Science & Technology พบว่า

  • การพัฒนาเนื้อสัตว์จากเซลล์มีผลกระทบด้านลบน้อยมากต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้พลังงานทั้งหมดลงได้มากกว่าครึ่ง
  • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงกว่า 25 เท่า
  • ใช้พื้นน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์แบบเก่าถึง 100 เท่า

เรื่องน่ารู้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกกว่าร้อยละ 60 จากทั้งหมดถูกปล่อยมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรมทำลายป่าร้อยละ 80 ของป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มผลิตอาหารมีส่วนทำให้ “เขตมรณะ” หรือ บริเวณที่แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ ขยายตัวเป็นบริเวณกว้างในมหาสมุทร แม่น้ำ ทะเลสาบ และทำให้ชายฝั่งทะเลหลายแห่งเสื่อมโทรม

Raisa Polyakova ผู้จัดการทั่วไปของ KFC Russia & CIS บอกว่า ทาง KFC มีการติดตามผล แนวโน้ม และนวัตกรรมล่าสุด อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากไก่ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกหลายประการได้ เพื่อประชาชนหลายพันคนในรัสเซียและหากเป็นไปได้ เพื่อประชาชนทั่วทุกมุมโลก

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ

Yusef Khesuani ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ 3D Bioprinting Solutions กล่าวว่า เทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ นั้นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในวงการแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมในวงการอาหารเช่นกัน การพัฒนาเทคโนโลยีดังนั้นจะช่วยให้เราเข้าถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ ได้มากขึ้น และด้วยความร่วมมือของ KFC ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากเซลล์ก็จะเข้าสู่ตลาดในเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา mashable , kfc และ greenpeace

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

รีวิวเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ULTIMAKER S3 จาก THE STRAITS TIMES – ดีกว่าเพราะทำงานได้ 2 เท่า โดยการพิมพ์ 2 วัสดุ

บริษัท BETATYPE ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในการผลิตฮีทซิงค์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

X