เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Zortrax

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

Zortrax

Zortrax เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติและเส้นใยของโปแลนด์สำหรับตลาด SMB และการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาปัตยกรรม การออกแบบ อุตสาหกรรม วิศวกรรมการบิน ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม นอกจากนี้เครื่อง Zortrax ยังสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์และเส้นใยโดยเฉพาะอีกด้วย

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Zortrax

Zortrax Inkspire

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Zortrax Endureal

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Zortrax M200 Plus

เร็วๆ นี้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Zortrax M300 Dual

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Zortrax

Zortrax M300 Plus


Zortrax ก่อตั้งโดย Rafal Tomasiak และ Marcin Olchanowski โดยนำแนวคิดมากจากบริษัท มาจากร้านค้าออนไลน์ที่รองรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติลิขสิทธิ์ DIY