เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Ultimaker BV เป็นบริษัทเครื่องพิมพ์ 3 มิติสัญชาติดัตช์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดย Martijn Elserman, Erik de Bruijn และ Siert Wijnia Ultimaker โดยเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเดือนพฤษภาคม 2554

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker

Ultimaker 2+ Connect

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Ultimaker S5 Pro Bundle

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker

Ultimaker S5

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Ultimaker S3


Ultimaker เป็นบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ โดยมีสำนักงานและสายการประกอบในสหรัฐอเมริกา พวกเขาสร้างเครื่องพิมพ์ FFF 3D พัฒนาซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติ และขายวัสดุการพิมพ์ 3 มิติ